Cennik/Regulamin

WARUNKI OGÓLNE:

  1. Zajęcia odbywają się indywidualnie (możliwość lekcji grupowych – do uzgodnienia), raz w tygodniu w Pracowni Muzycznej (możliwość lekcji dojazdowych – do uzgodnienia) i trwają 50 minut. Uczestnicy otrzymują materiały niezbędne do nauki. Uczestnik musi posiadać własną gitarę.
  2. Za zajęcia odbywające się od 01.09 do 30.06 obowiązuje stała opłata miesięczna w wysokości 280 zł, niezależnie od ilości lekcji przypadających w danym miesiącu.
  3. Zajęcia nie odbywają się wyłącznie w dni świąt państwowych ustawowo wolnych od pracy. Zajęcia, które nie odbyły się nie będą odrabiane.
  4. W przypadku odwołania zajęć wyłącznie z winy prowadzącego, opłata za kolejny miesiąc będzie pomniejszona o kwotę 70 zł za każdą lekcję.
  5. Opłatę za zajęcia należy uiszczać z góry za dany miesiąc, na konto lub u prowadzącego najpóźniej do 7-go dnia każdego miesiąca.
  6. W okresie od 30.06 do 30.08 obowiązuje opłata wnoszona z góry, zgodna z zadeklarowaną przez uczestnika ilością lekcji w danym miesiącu. Koszt jednej lekcji wynosi 70 zł. Terminy zajęć można ustalić na pierwszym spotkaniu lub po każdej kolejnej lekcji.
  7. Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację powyższego regulaminu, wszelkie niejasności należy konsultować telefonicznie.

CENNIK:

  • W okresie od 01.09 do 30.06 koszt: 280 zł/mc
  • W okresie od 30.06 do 30.08 koszt: 70 zł/lekcja